Saare maakonna kõige tublimad õppurid

Eile pärastlõunal oli Kuressaare Linnateatri saal täis Saare maakonna kõige tublimaid õppureid ja nende juhendajaid- õpetajaid. Toimus pidulik üritus, kus Saaremaa ettevõtjad andsid noortele kätte tänavused preemiad ja ütlesid kiidusõnu. Saare maavanem Toomas Kasemaa lausus üritust avades: "Siin on koos kõik sellised noored, kes suudavad saavutada oma eesmärgi, teiega tuleb meil arvestada Saaremaa arengus."

Seejärel algas tõeline “teadurite” paraad: 69 õpilast ja 55 õpetajat üheksast maakonna koolist. Kõik aineolümpiaadide võitjad said meeneks kauni klaasist number ühe, aukirja ja tervelt neli tublit mehelikku käepigistust: maavanemalt, ärimeestelt Robert Pajussaarelt ja Tullio Liblikult ning maavalitsuse osakonnajuhatajalt Raivo Peetersilt. Õpetajad said tänuks hinnalise pastaka.

Silmapaistvaid kohti maakonda toonud õppurid said rikkamaks vastavalt 3000 ja 2000 krooni võrra, maakonna olümpiaadidel tublilt esinenud pälvisid raamatupoe kinkekaardid. Parimat juhendajat-õpetajat premeeriti 3000 krooniga, selleks osutus Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter.

Ürituse lõppedes ütles Tullio Liblik Saarte Häälele, et ta ei oska öelda, õigemini ei tahagi öelda, kui palju raha noorte tunnustamiseks ära kulus. "Palju olulisem on see hetk ise ja see võimalus nendele tublimatest tublimatele silma vaadata ja nende kätt suruda. Kui neist keegi teinekord tänaval vastu tuleb, siis ehk tunnen nad äragi. Ja võib ju juhtuda, et nii mõnelegi tublile õppurile hakkab huvi pakkuma ka see, millega Saaremaa ettevõtjad tegelevad." Ka Robert Pajussaare sõnul tahavad nad nendele noortele tarkadele inimestele teada anda, et Saaremaal on olemas kõik tingimused ettevõtluse arendamiseks ja et nad on siia alati tagasi oodatud.

Parimatele õpilastele olid preemiad välja pannud Saare Investeering OÜ, Kalla Mööbel OÜ, Keskpunkt OÜ, Merinvest OÜ, Saare Kalapüügi OÜ ja Tesman AS.