Paldiski Tuulepark

Paldiski tuuleparki on püstitatud üheksa 2,5 MW võimsusega elektrituulikut. Tuulepargi koguvõimsus on 22,5 MW ja prognoositav aastatoodang 67 GWh.