Miks me oleme?

Saarte Investeeringu eesmärk on kutsuda ellu projekte, millel oleks ümbritsevale pikemaajalisem mõju ja mis oleksid ajas kestvad. Me soovime läbi infrastruktuuri ja tööjõu arendamise luua väärtusi, mis mõjutavad positiivselt inimeste elustiili ning hoiavad ühtsustunnet kogukonnas, aidates nii kaasa majanduse arengule.