Ajamaja Ärikeskus

Kuressaare linn vajab tänapäevast ärikeskust, nn. kohalikku WTC–d. Avalik ja erasektor ulatanud käe – PPP (Public-Private-Partnership).

Tallinna tänav on Kuressaare peatänav oma ajalooliste ja uute hoonetega, Tallinna 14 hoone on veel ainus, mis astub tänavajoonest tagasi. Meie töös on välja pakutud 2 1,5- korruselist mahtu, mis võiksid olla poodide laiendused või iseseisvad kohvikud. Ärikeskuse tänavaplokk on samuti Teatri – Linnavalitsuse joonel ning on vastavalt eritingimustele tänavafrondis 2-korruseline. Uue hoone suhe veetorni on järeleaitav, püüame luua ühenduslüli modernistliku totaalarhitektuuri ja ajaloolise linna vahel; nõnda ongi uue hoone kõrgosa mastaabis sarnane lavatorniga, selline kolmik saab ka ilmselt sobilikuks aktsendiks nii kaugemas perspektiivis Tallinna tänava lähenemisteljel kui lõunapoolses elamukvartalis. Tallinna tänava lähivaadetes 6-korruseline hooneosa vaadeldav ei ole.