Saarte Investeering
Investeerimine, Kinnisvaraarendus

Investeerimine on tuleviku parendamisele suunatud tegevus. Viljakandvaks investeerimiseks on vaja tarkust, kainet meelt ning julgust otsuseid langetada.

Meist

Investeerimine on tuleviku parendamisele suunatud tegevus. Viljakandvaks investeerimiseks on vaja tarkust, kainet meelt ning julgust otsuseid langetada. Just selline usaldusväärne elukeskkonda, kodu loomisse ning eelkõige inimestesse investeerija püüab olla ka Saarte Investeering. Meeldiva keskkonna loomine toimekatele inimestele on meie lipukiri.Me mõistame oma otsuste ja tegevuste pikaajalist mõju ning seetõttu tunnetame ka oma projektide õnnestumise vastutust.

Tegutseme printsiibil, et julgeme ka viie, kümne ja viiekümne aasta pärast tehtud töödele otsa vaadata.
Saarte Investeering tegutseb ausa partnerluse ja vastastikuse lugupidamise põhimõttel. Oleme avatud hoiakuga ettevõte ning pingutame selle nimel, et meie koostööpartneritel ja klientidel oleks põhjust meid usaldada.